KBC verzekeringen

Verzekeringen Lambrechts & Co

Verbonden agent, FSMA 040000A, van KBC Verzekeringen NV
Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, Belgiƫ
BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven

klachten - privacy

Klachtenclausule

Verzekeringskantoor Lambrechts is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar www.ombudsman.as. U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Privacyverklaring

Verzekeringskantoor Lambrechts vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. Verzekeringskantoor Lambrechts streeft ernaar uw persoonsgegevens, die via deze website verzameld worden voor diens eigen rekening, op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop Verzekeringskantoor Lambrechts deze persoonsgegevens verwerkt.

De persoonsgegevens die door Verzekeringskantoor Lambrechts verzameld worden ten behoeve van KBC Verzekeringen NV (zoals bijvoorbeeld gegevens i.k.v. het afsluiten van een verzekeringspolis of een schade-aangifte) maken het voorwerp uit van de privacyverklaring van KBC Verzekeringen NV. Deze is beschikbaar via www.kbc.be/privacy of bij uw tussenpersoon.


Verantwoordelijke voor de verwerking

Verzekeringskantoor Lambrechts, Mechelbaan 393, 2580 Putte is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld werden/worden voor diens eigen rekening.


Doeleinden: waarvoor worden deze gegevens verwerkt?

In het algemeen verwerkt Verzekeringskantoor Lambrechts uw persoonsgegevens om de door hem aangeboden diensten te kunnen aanbieden.

Verzekeringskantoor Lambrechts verwerkt de persoonsgegevens om, voor eigen rekening,

Verzekeringskantoor Lambrechts kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u elektronisch uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt recht tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.
U kan schriftelijk de verbetering vragen van onjuiste gegevens.
U kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens of de verwijdering ervan bekomen. In het bijzonder hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Voor de uitoefening van deze rechten kan u een e-mail (kantoor.lambrechts@verz.kbc.be) of een brief (Mechelbaan 393, 2580 Putte) sturen.


Cookies en analytics

Op deze website kunnen cookies gebruikt worden. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn (bv. het bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website om de werking ervan te beoordelen en te verbeteren.
Als u de cookie – door uw browserinstellingen – aanvaardt, gaat Verzekeringskantoor Lambrechts ervan uit dat u, als u voort surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit.
Meer informatie over cookies en hoe u ze, naargelang van het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, vindt u op de website www.allaboutcookies.org.


Links naar andere websites

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. Verzekeringskantoor Lambrechts heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. U wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. Verzekeringskantoor Lambrechts is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacybeleid van die websites.


Herziening privacyverklaring

U bent er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden.
Om u daarover te informeren, publiceert Verzekeringskantoor Lambrechts op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op de website.

Kantoor Putte

Mechelbaan 393
2580 Putte

T: 015 76 70 46
F: 015 76 05 93
E: info@kbclambrechts.be

ma t.e.m. vr:
09.00u - 12.00u

ma, di, do:
14.00u - 16.00u

Kantoor Beerzel

Hoogstraat 39
2580 Beerzel

T: 015 76 70 46
F: 015 76 05 93
E: info@kbclambrechts.be

wo, do:
08.30u - 10.00u

di, vr:
13.30u - 15.00u

 

 

Stuur een bericht